Clinica de la veu Andreu Sauca

Avís Legal i Política de Privacitat

Identificació

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen el titular de la Web: www.asauca.net

Denominació Social: ANDREU SAUCA BALART

Domicili: Sant Antoni Maria Claret, 167. - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Pavelló de Santa Victòria, 3a. pl. - 08025 - Barcelona

Telèfon: 607 242 653, e-mail: andreu@asauca.net

NIF: 35031484T

Dades de professió regulada: Col·legiat al Col·legi de Logopedes de Catalunya, (CLC), amb el número 08.0101

Titulació: Doctorat en curs a la Facultat d’Educació de La universitat de Barcelona. Llicenciat en Filosofia i Lletres, Secció Filologia Hispànica. Especialitat Llengua Espanyola. Universitat de Barcelona.

Propietat Intel·lectual e Industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ANDREU SAUCA BALART i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit d’ANDREU SAUCA BALART.

L'accés aquest lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part d’ANDREU SAUCA BALART excepte que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació de les condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els meus serveis professionals.

Queda prohibit expressament la utilització dels continguts d'aquesta web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. ANDREU SAUCA BALART, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

ANDREU SAUCA BALART, es reserva el dret a modificar els continguts dels serveis professionals quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

ANDREU SAUCA BALART, no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractades amb la finalitat de prestar els meus serveis professionals, atendre les seves consultes, remetre informació relacionada que pugui ser del seu interès.

Mitjançant el formulari de contacte de la Web, l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a ANDREU SAUCA BALART, l'interessat dona el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals, per rebre comunicacions comercials sobre els serveis professionals de ANDREU SAUCA BALART.

En cap cas ANDREU SAUCA BALART, utilitzarà les dades personals dels interessats per finalitats diferents de les anteriorment esmentades, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l' esmentat Reglament.

Per mantenir-li informat sobre novetats o nous serveis, les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l'accés de les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): ANDREU SAUCA BALART

Sant Antoni Maria Claret, 167.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Pavelló de Santa Victòria, 3a. pl.
08025 – Barcelona

També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials ( Art. 21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: andreu@asauca.net

Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

ANDREU SAUCA BALART recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Algunes pàgines no són operades ni controlades per ANDREU SAUCA BALART, per això, ANDREU SAUCA BALART, no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la meva.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un lloc en concret, l'usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.